52 tygodnie miłosnych rozterek. O poszukiwaniu życiowego partnera

Psychologia

Informacje

52 tygodnie miłosnych rozterek, to zbiór kilkudziesięciu porad - odpowiedzi na listy i zawarte w nich pytania dotyczą problemów uczuciowych. Wątpliwości związane z poszukiwaniem partnera i jego wyborem.

Elementy