Atlas rozbioru tuszek drobiowych

Szkoły zawodowe

Informacje

Opracowałem tę książkę z uwzględnieniem rozbioru tuszek kur, indyków, kaczek, gęsi oraz, jako novum, strusi. Omawiam w niej budowę obrazy typograficzne układów kostnego i mięśniowego ptaków oraz sposób rozbioru tuszek drobiowych na elementy handlowe. Książka wzbogacona jest ponad 120 ilustracjami...

Elementy