Bibliografia polska 1901-1939 Tom 7 Elo

Nauki humanistyczne

Informacje

Kolejny tom #8222;Bibliografii polskiej 1901-1939", przygotowywanej z niezwykłą starannością przez Instytut Bibliograficzny. Bibliografia ta stanowi nieocenione źródło informacji o wszystkich działach piśmiennictwa rozwijającego się w Polsce w podanym okresie (także o publikacjach...

Elementy