Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych

E-książki

Informacje

Autorka swą książkę dedykujepamięci Profesor Elżbiety TarkowskiejCelem, który sobie stawiałam, idąc w teren, było zrozumienie procesu adaptacji ludzi tatar z mięsa wołowego starych do zachodzących zmian i ich na nie reakcji. Bardzo długo nie potrafiłam satysfakcjonująco ująć teoretycznie moich obserwacji...

Elementy