Czystość i brud. Higiena w starożytności

E-książki

Informacje

Wstęp / 7Monika Miazek-Męczyńska "Do mycia twarzy rano służy woda", czyli Owidiuszowe zalecenia dla kochanków z zakresu higieny osobistej / 13 Tomasz Dreikopel Higiena osobista potencjalnych kochanków - wybrane uwagi źródłowe na marginesie I oraz III ks. Ars amatoria Publiusza Owidiusza...

Elementy