Dobre wychowanie. Kto jest grzeczny, a kto psoci?

Dla dzieci

Informacje

Ileż trzeba czytać stron,By zapoznać się z bon ton?Czasem ciężka to nauka,Wychowanie to jest plecak poliestrowy sztuka!Jak być miłym, jak być grzecznym?To podręcznik pożyteczny!Zapraszamy do zabawy,Aby odkryć ważne sprawy!

Elementy