Ideologie nauk społecznych - warianty interpretacyjne

E-książki

Informacje

Zasadniczym celem książki jest - po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, "prawdziwy", "prawdziwe" to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stosowanie w codziennym życiu...

Elementy