Język polski Między nami SP kl.4 / podręcznik dotacyjny

Podręczniki

Informacje

Nowe Między nami zawiera bardziej różnorodny zestaw tekstów, które skuteczniej zachęcają uczniów do czytania. Zwielokrotniona liczba zadań i ćwiczeń - wzbogacających słownictwo i uczących konstruowania wypowiedzi pisemnych oraz stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych -...

Elementy