Językowa kreacja barw w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Nauki humanistyczne

Informacje

Pola semantyczne nazw barwMimetyczne odniesienia w świecie przedstawionymBarwy w metaforycznej kreacji świata przedstawionego

Elementy