Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym

E-książki

Informacje

Praca poświęcona jest materialnoprawnej problematyce kary ograniczenia wolności, przede wszystkim jej regulacji zawartej w art. 34-36 Kodeksu pizzeria łódź dąbrowa karnego. Omówiono również zasady jej wyboru przez sąd spośród kodeksowego katalogu kar, zagadnienia warunkowego zawieszenia jej wykonania,...

Elementy