Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Firmy dysponujące efektywnymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi funkcjonują znacznie lepiej niż te, które poprzestają na tradycyjnej roli administracyjnej działów personalnych. Jest to wniosek wynikający z przeprowadzonych przez autorów badań, które obejmowały ponad 3000 firm....

Elementy