Kodeks postępowania administracyjnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Ponad 600-stronicowy zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania administracyjnego. Oprócz najbardziej istotnego dla tej tematyki, kodeksu kawa ziarnista warszawa postępowania administracyjnego, w zbiorze zawarto również przepisy dotyczące sądów administracyjnych i egzekucji administracyjnej, a w tym:...

Elementy