Król Wygnaniec

E-książki

Informacje

Polski pisarz polityczny, historyk, prawnik i wydawca. Wydawał w Warszawie czasopismo prawnicze "Thimes Polska". W latach 1837-1839 redagował "Kronikę wstępne szkolenie bhp emigracji polskiej". Wydał prace o powstaniu listopadowym i cenny zbiór materiałów o Wielkiej Emigracji: "Vademecum polskie". W swych...

Elementy