Książę

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Chcę iść do piekła, nie do nieba. W piekle będę miał towarzystwo papieży, królów i książąt, a w niebie są ikona michała archanioła sami żebracy, mnisi, pustelnicy i apostołowie.Książę to nieśmiertelne lekcje, które do dziś kształtują myślenie liderów na całym świecie. Mądrość Machiavellego...

Elementy