Ład utracony. Szkice z historii myśli politycznej

Filozofia

Informacje

Tytuł tego zbioru sugeruje, że mamy dziś do czynienia z mniej lub bardziej koniecznym bądź przypadkowym (tego nigdy wiedzieć nie można) michał kukulski procesem dezintegracji dawnych postaw i przesłanek myślenia politycznego, co samo w sobie nie byłoby niczym dziwnym, gdyby nie dręczący nas...

Elementy