Medytacje platońskie Rozważania filozoficzne na kanwie dialogów Platona

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka nie jest analizą platońskiej metody uprawiania filozofii, lecz niezwykle sugestywną propozycją wejścia na drogę Prawdy, Piękna i Dobra. kostka rubika 3x3 Autor ukazuje dialogi Platona jako źródło inspiracji, które zachęca do odkrywania w sobie poznawczej i duchowej wrażliwości oraz podjęcia...

Elementy