Nabożeństwo do Świętych szczególnego wstawiennictwa w sprawach najtrudniejszych i beznadziejnych

Religia i religioznawstwo

Informacje

Popularny modlitewnik cieszący się od lat dużym zainteresowaniem wśród ludzi będących w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebujących wsparcia przez modlitwę.Prosta forma modlitw i bogaty zestaw świętych słynących przez wieki z wyjątkowej skuteczności wstawiennictwa sprawia, że...

Elementy