Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

E-książki

Informacje

Publikacja Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych dotyczących m.in.: zakresu przetwarzania (w szczególności gromadzenia i udostępniania) przez placówki...

Elementy