Opór w kulturze

Podręczniki

Informacje

"Pojmowanie oporu jako swoistej dynamicznej perspektywy przełamującej ograniczenia jest działaniem zorientowanym na określony cel, w którym wartościowanie świata idzie w parze z realizacją własnych celów życiowych" - tak we Wstępie nakreśliła źródło powstania książki jej...

Elementy