Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

E-książki

Informacje

PRZEDMOWAMonografia "Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze" jest efektem teoretycznych i praktycznych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademic-kich, takich jak: Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Zielo-nogórski, Uniwersytet w...

Elementy