Pielęgniarstwo w chirurgii

E-książki

Informacje

Pielęgniarstwo jest zawodem o określonych celach i zadaniach, odpowiadającym na potrzeby społeczeństwa, należącym do dziedzin praktycznych i stale rozwijających się dyscyplin naukowych.Książka zawiera 11 rozdziałów omawiających specjalistyczne zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa...

Elementy