Podróże z Herodotem

Historia

Informacje

Ryszard Kapuściński wysoko cenił dzieło Herodota i to właśnie ON zauważył, że "[...]zawsze mówi się o nim jako o historyku, o tym, czy było dokładnie tak, jak ON pisał, czy może inaczej. Nikt nie zwrócił jednak uwagi, że Herodot był przede wszystkim pierwszym, wspaniałym...

Elementy