Polityka zagraniczna III RP t. 2

E-książki

Informacje

Drugi tom książki pt.: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, jest kontynuacją rozważań odnośnie koncepcji uprawiania polityki zagranicznej, jej prawnych uwarunkowań, a także spraw bezpieczeństwa i kwestii polonijnych. Niniejszy wolumin koncentruje się na rzeczywistych...

Elementy