Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu

Podręczniki akademickie

Informacje

Kolejne wydanie podręcznika do prawa konstytucyjnego, doskonale znanego studentom i pracownikom naukowym szkół wyższych.W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych...

Elementy