Pośród zabytków z odległych stron

E-książki

Informacje

Autorka podejmuje zagadnienie polskich zbiorów etnograficznych. Przede wszystkim zajmuje się kolekcjami pochodzącymi z poza Europy, w większości z krajów egzotycznych. Na przykładzie kilku muzeów pokazuje specyfikę polskich zbiorów, ukazuje także stanowiska, opinie i poglądy...

Elementy