Powiat Koniński

Przewodniki turystyczne

Informacje

Mapa turystyczna Powiatu Konińskiego powstała na zlecenie Starostwa Powiatowego w Koninie. Znajdziemy na niej niezbędne każdemu turyście informacje: przebieg znakowanych szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych, granice i nazwy obszarów i obiektów ochrony przyrody, bazę noclegową i...

Elementy