Rebelianci

Literatura młodzieżowa zagraniczna

Informacje

Kontynuacja książki "Paragraf 5".Niedaleka przyszłość. W USA panuje despotyczne prawo, nad którego egzekwowaniem czuwa Federalne Biuro Naprawcze.Ember Miller - jako dziecko ze związku pozamałżeńskiego - została zabrana matce na podstawie paragrafu piątego Prawa Obyczajowego. Dziewczyna...

Elementy