Rozmówki polsko-angielskie

Do nauki języków

Informacje

Rozmówki obejmują potoczne zwroty, pytania i odpowiedzi ułatwiające porozumiewanie się w różnych sytuacjach.

Elementy