Sienkiewicz dzisiaj

Nauki humanistyczne

Informacje

Dobór tekstów, składających się na antologię, został podyktowany dwoma zasadniczymi względami: czasem ich powstania i tym, że dotyczą one bezpośrednio samej twórczości Sienkiewicza [...]. To, że autorzy w swych wypowiedziach skupili się głównie na pojedynczych tekstach...

Elementy