Sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu karnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych w postępowaniu karnym i postępowaniu karnoskarbowym. Problematyka ta została usystematyzowana w ramach dwóch części, z których:Część I. zawiera PRAKTYCZNY KOMENTARZ dotyczący praktycznych...

Elementy