Starość i młodość w literaturze i kulturze

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Kategorie czy też toposy starości i młodości są bardzo często obecne we wszelkich dokonaniach będących przejawem działalności witryny ze szkła hartowanego bezpiecznego artystycznej. Funkcjonują zarówno w kulturze wysokiej, jak i popularnej, ponieważ należą do pojęć podstawowych, stanowiąc fundamentalne wymiary...

Elementy