Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych

Ekonomia i finanse

Informacje

Systemy wczesnego ostrzegania to instrumenty zarządzania instytucjami finansowymi nie tylko w warunkach kryzysu finansowego, ale również w warunkach stabilności finansowej. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od odpowiedzi na takie pytania, jak: Jaka jest specyfika poszczególnych...

Elementy