Szczegółowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

E-książki

Informacje

Zgodnie z #167; 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność...

Elementy