Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Miasta różnią się między sobą. Każde z nich dostarcza odmiennych możliwości konsumpcji kulturowej i stwarza swoiste nisze dla rozwoju zespół wesele śląsk przemysłów kultury. To od nich zależą zdolności przyciągania turystów i pożądanych grup mieszkańców, kulturowy potencjał rozwoju i tym samym...

Elementy