Wytrzymałość materiałów dla mechaników + CD

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Współczesne nauczanie przedmiotów kierunkowych na studiach technicznych jest dużym wyzwaniem, przede wszystkim ze względu na lawinowy przyrost wiedzy technicznej, konieczność włączania nowych przedmiotów do planów studiów, podział studiów na studia pierwszego stopnia (inżynierskie)...

Elementy