Złota era kina węgierskiego

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Zamierzaliśmy stworzyć publikację, która - mimo skromnej objętości - opowie o fenomenie węgierskiego kina z dwóch punktów widzenia. Pierwszy, krytyczny, reprezentują eseje węgierskich badaczy filmu, Györgya Bárona, Gábora Gelencséra, Lóránta Stőhra i Balázsa Vargi, będące...

Elementy