Leksykon zarządzania zasobami ludzkimi

Ekonomia i finanse

Informacje

Każda współczesna firma czy inna organizacja gospodarcza i społeczna stara się dowartościować pozycję swych pracowników, członków itp. Powszechnie mówi się nawet o kapitale ludzkim, stawiając go na pierwszym miejscu hierarchii wartości. Zwłaszcza gdy chodzi i komunikację...

Cena: 21,75
Dostępność: dostępny od ręki