Literatura głupcze

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Głównym tematem tej książki jest manifest teoretycznoliteracki najpełniej zrealizowany w rozdziale ostatnim. Metody literaturoznawstwa omawiane w całej książce wywodzą się z tradycji zarówno kognitywistycznych, jak i pragmatystycznych. Łącznikiem tych dwu rozległych obszarów wiedzy...

Cena: 18,00
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia