Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej perspektywa rynku pracy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Podstawowe problemy gospodarowania stojące przed człowiekiem są, w ujęciu historycznym, zasadniczo te same. Ich rozwiązywanie warunkują ramy instytucjonalne, które wpływają na zachowania jednostek i przebieg procesów gospodarowania. Z tego powodu kształt ładu instytucjonalnego ma...

Cena: 39,06
Dostępność: dostępny od ręki