Religijność i duchowość

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

złoto jest próby

Czy i na ile oraz w jakim wymiarze dawne formy religijności i duchowości są nadal obecne w swoich współczesnych przejawach?Jakie złoto jest próby są wzajemne relacje między religijnością a duchowością?Jak przejawia się współcześnie duchowość, jakie są formy jej wyrazu?Czy duchowość jest nowym...

Cena: 37,67
Dostępność: dostępny od ręki