Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych

Literatura faktu, reportaż

Informacje

Służby wywiadu i kontrwywiadu odgrywają istotną rolę w polityce państwa. Informacje, które chronią i pozyskują mają kluczowe znaczenie dla państwowych procesów decyzyjnych. Zmiany dotyczące tych służb w procesie transformacji systemowej przebiegały pod wpływem wielu złożonych...

Cena: 31,85
Dostępność: dostępny od ręki