Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie czerwiec 2015 r.

E-książki

Informacje

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:1.Zasady odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji 2.Czy przy zamawianiu budowy drogi można zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert 3.Dostawy wody i odprowadzanie ścieków - praktyczne aspekty prowadzenia...

Cena: 38,43 43,92 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie